Over mij

Over mij

Geboren in 1953 en opgegroeid in relatieve armoede in een gehucht in West-friesland. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of 3 was en mijn vader heb ik nooit gekend. De twee enige herinneringen aan mijn vader zijn gewelddadig. Dit heeft wel een impact gehad op mijn leven omdat mijn vader (voor zover ik nu weet ten onrechte) opgenomen was in een "gekkenhuis" in Heiloo. Ik heb als kind een enorme angst gehad dat ik net als mijn vader gek zou worden.

Ondanks het feit dat er weinig geld was binnen ons gezin om rond te komen en weinig harmonie heb ik geen slechte herinneringen aan mijn jeugd. Het was zoals het was en als kind dacht ik daar verder niet overna.


Na mijn scholing ben ik gaan werken in Amsterdam in de IT. Dat was destijds een uitdaging omdat IT nog vrij nieuw was en de computers van destijds hadden nog niet eens de mogelijkheden van de simpelste computer die je nu zelfs in een wasmachine aantreft.

Op 23 jarige leeftijd kreeg ik de mogelijkheid om uitgezonden te worden voor een project in Australië. Daar heb ik 3 jaar gewoond en gewerkt. Deze periode heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming. Daarna mijn hele leven in de IT blijven werken in veel verschillende management functies.


In 2008 vond er een ommekeer plaats in mijn  leven. Na een aantal jaren "zoekende" te zijn geweest kwamen een aantal leermeesters op mijn pad die mijn leven totaal veranderd hebben. De persoon die mijn verandering in gang heeft gezet was een tantrika. Zij adviseerde me om Eckhart Tolle's "De kracht van het Nu" te gaan lezen. Dat was het begin van mijn transformatie die verder invulling vond door Biodanza, rebalancing, tantra, meditatie, de leer van Boeddha en de vele auteurs en mensen die mijn leven verrijkt hebben door hun kennis en inzichten met mij te delen. Iedere dag biedt mij de mogelijkheid tot groei die ik dankbaar aanvaard.


In 2013 kreeg ik de mogelijkheid om te stoppen met werken en te gaan doen wat mijn grootste wens was. Er zijn voor mijn medemens. Sindsdien ben ik werkzaam als vrijwilliger voor mensen die financiële ondersteuning nodig hebben of in de schuldhulpverlening terecht komen, coach ik mensen, geef ik massages en massage cursussen en verricht vele andere vormen van vrijwilligerswerk.

Mijn waarheid heb ik gevonden in de filosofie van Boeddha. Zijn streven was volgens mij het beëindigen van het geestelijk lijden.


Er zijn voor mij 5 hoofdregels in zijn filosofie (afgeleid uit “Boeddha in 5 weken”).


1. Controle over mijn gedachten

Het meeste lijden dat ik heb gekend kwam door het feit dat ik geloofde dat mijn gedachten iets met de werkelijkheid te maken hadden. Pas toen ik Eckhart Tolle’s de kracht van het nu had gelezen begreep ik dat de meeste van mijn gedachten zich afspeelden in het verleden, in de toekomst of in mijn fantasie en niets te maken hadden met de werkelijkheid. Door meditatie ben ik mijn  gedachten gaan observeren en realiseerde ik me dat het meeste wat ik dacht zinloos gepieker was. Door dit te observeren verdween het gepieker en is er een enorme stilte ontstaan in mijn hoofd. Ik gebruik mijn vermogen om te denken nu bewust en vrijwel alleen nog voor de juiste doeleinden. Daardoor ben ik in de werkelijkheid gekomen.

2. Aanwezig zijn in de werkelijkheid

Door de controle over mijn gedachten kan ik aanwezig zijn in het moment (de werkelijkheid) en leef ik niet meer in het verleden of de toekomst. Ook maak ik me niet meer druk over de dingen die op dat moment niet in mijn werkelijkheid zijn. Mijn enige werkelijkheid in het moment is dat wat ik kan waarnemen met mijn zintuigen. Al het andere zijn verzinsels over wat ik denk dat de werkelijkheid is en mag ik los laten.

3. Besef van veranderlijkheid

Door volledig aanwezig te zijn in de werkelijkheid besef ik dat alles constant in beweging is. Niets blijft hetzelfde, alles verandert. Vandaag zijn deze mensen in mijn leven, morgen weer anderen, alle levende wezens ontstaan, groeien en gaan dood, de natuur is constant in beweging, materiële zaken zijn tijdelijk…. Net als ikzelf….

4.Onthechting

Door te beseffen dat alles tijdelijk is en aan verandering onderhevig besef ik dat het niet zinvol is om me ergens aan te hechten (niet aan mensen, dieren, planten of materiële zaken). Ik geniet van datgene wat er is in het moment en de vreugde die dit me schenkt. Door niet te hechten blijf ik ook niet hangen in verdriet (dit zijn volgens mij vaak gedachten die niets met de werkelijkheid te maken hebben). Wat blijft is de schoonheid aan herinneringen, de warmte, de liefde die ik heb mogen genieten in het moment. 

5.Universele liefde

Door de voorgaande 4 punten blijft er voor mij niets anders over dan alles te accepteren zoals het is. Het heeft geen zin om te leven in een fantasie wereld en de werkelijkheid te ontkennen. Door deze realisatie kan ik dingen nemen zoals ze zijn, mensen, dieren, planten en dingen accepteren zoals ze zijn en dan vloeit die universele liefde vanzelf……. Het lukt me nog niet altijd… wel steeds vaker…. En de levensenergie in mij wordt met de dag sterker, zachter, liefdevoller….


Levenskunst is voor mij gelukkig zijn. Matthieu Ricard (Boeddhistische monnik) omschreef geluk als volgt:

Geluk is een staat van zijn die gekenmerkt wordt door harmonie met de omgeving, een continue staat van gelijkmoedigheid


Deze omschrijving van geluk raakte me omdat het voor mij alles omvat. Als ik in harmonie ben met de omgeving dan ben ik in staat om alles te accepteren zoals het is, alles met liefde te omarmen, niet meer te oordelen of veroordelen. Dan is er een diepe stilte in mij van waaruit het leven zichzelf ontvouwt op een manier die bij mij hoort…..


Voor mij is levenskunst de volledige overgave aan het moment, zonder gedachten, in een liefdevolle omarming…. Dan ben ik gelukkig…